Heeft u een vraag dan kunt u ons altijd bellen 070 320 5764

Contact

Disclaimer

Disclaimer J.J.Becker Verpakkingen

J.J.Becker Verpakkingen stelt de informatie en afbeeldingen op deze website met zorg samen.

Niettemin kan de website onjuist en/of onvolledige informatie bevatten.

J.J.Becker Verpakkingen is niet aansprakkelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van

informatie van deze website.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie of afbeelding uit deze site te kopieren of te

gebruiken voor  reclame of andere doeleinden.